Equal (Nutrasweet) 1 packet = 2 tsp. sugar
Sucaryl liquid 1/3 tsp = 1 tsp sugar
Sugar Twins 1 tsp = 1 tsp sugar
Sweet & Low 1 tsp = 1/4 cup sugar
Fructose 1 packet = 1 tsp sugar
Sweetone 1 packet = 2 tsp sugar